Vecka 9: Den enda stunden

Vecka 9: Den (enda) sista stunden är Runebergs dessa sista dagar i februari. Och Annas första sånginspelning efter flera veckors röstvila. Som snön som yr och smälter om vartannat här i Norden kan vi se på de flyktiga stunderna i livet Runeberg skrivit om

Den enda stunden (J.L.Runberg)

Allena var jag,

Han kom allena

Förbi min bana

Hans bana ledde

Han dröjde icke

 Men tänkte dröja

 Han talte icke

 Men ögat talte –

 Du obekante

Du välbekante!

En dag försvinner

 Ett år förflyter

 Det ena minnet

Det andra jagar

 Den korta stunden

 Blef hos mig evigt

Den bittra stunden

 Den ljufva stunden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.