Jag konstverket

Mostly Franck ger er “Jag är främmande i detta land” ett ljudkonstverk 6.-13.4 2018 på Biblioteksbron, Åbo.

 

Baserat på en dikt av Edith Södergran

Jag (E.Södergran)

 

Jag är främmande i detta land, 

som ligger djupt under det tryckande havet, 

solen blickar in med ringlande strålar 

och luften flyter mellan mina händer. 

Man sade mig att jag är född i fångenskap – 

här är intet ansikte som vore mig bekant. 

Var jag en sten, den man kastat hit på bottnen? 

Var jag en frukt, som var för tung för sin gren? 

Här ligger jag på lur vid det susande trädets fot, 

hur skall jag komma upp för de hala stammarna? 

Däruppe mötas de raglande kronorna, 

där vill jag sitta och speja ut 

efter röken ur mitt hemlands skorstenar…

Vi funderar och diskuterar både låt och konstverk i videon nedan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.