mf52: Majsamtal

Vi pratar om låtarna från maj och svarar på frågor vi fått.Mostly Franck är Anna och Jonas Franck som år 2018 publicerar en ny låt varje vecka inom projektet mf52. Följ oss här:www.facebook.com/mostlyfranckeller här: https://www.youtube.com/user/mostlyfranckoch här:www.mostlyfranck.net https://youtu.be/BJT76dfqn4A

Jag konstverket

Mostly Franck ger er “Jag är främmande i detta land” ett ljudkonstverk 6.-13.4 2018 på Biblioteksbron, Åbo. Baserat på en dikt av Edith Södergran Jag (E.Södergran) Jag är främmande i detta land, som ligger djupt under det tryckande havet, solen blickar in med ringlande strålar och luften flyter mellan mina händer. Man sade mig att […]

Vecka 6: Mitt lif

Här tolkar vi Runeberg som beskriver livet ur en seglares perspektiv, ett sökande efter lyckans land. Eldorado. Mitt lif (J.L.Runeberg) Strid på brädden af en graf, Segling på ett vredgadt haf, Sträfvan på en stiglös stig, O mitt lif, jag nämner dig,   Längtan fyllde seglarns hog, Hafvet för hans öga låg: “O, der bortom […]